Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury online – międzynarodowa konferencja w ramach „Kultury w zasięgu 2.0” już za nami

Możemy być spokojni o dostęp do zasobów kulturalnych naszego regionu. Dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” instytucje kultury otrzymały zaawansowany technologicznie sprzęt i digitalizują swoje cenne zbiory. Przed Liderem Projektu – Województwem Kujawsko-Pomorskim – kolejne działania m.in. uruchomienie nowoczesnych portali internetowych i wprowadzenie zasobów regionu w globalny zasięg. 

Doświadczenia realizatorów Projektu oraz chęć szerszego spojrzenia na temat digitalizacji i udostępniania zasobów kultury online i podzielenia się wiedzą w temacie stały się inspiracją do zorganizowania konferencji „Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury online”.

W Konferencji, która odbyła się 18 października br. w CKK Jordanki w Toruniu udział wzięli europejscy i polscy eksperci w dziedzinie digitalizacji i udostępniana dziedzictwa kulturowego. Dr Licia Calvi, holenderska wykładowczyni i badaczka na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bredzie przedstawiła swoją wizję przyszłości muzeów i wystaw w kontekście nowoczesnych technologii. W swojej pracy zajmuje się transformacją cyfrową w turystyce kulturowej. Jej badania koncentrują się na projektowaniu doświadczeń muzealnych i wykorzystaniu cyfrowego opowiadania historii do dziedzictwa kulturowego. Eksperymentowała z różnymi technologiami (VR i AR, media mieszane). O tym , jak ożywić dzisiejsze wystawy opowiedział dyrektor jednej z największych firm na Węgrzech, która od ponad 20 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania IT w kulturze i turystyce – Peter Rendes. Dzięki Erykowi Bunschowi, kierownikowi Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ekspertowi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego, dowiedzieliśmy się jak polskie uwarunkowania mają się do prawnych i technologicznych aspektów digitalizacji w świetle dokumentów programowych UE. Podczas konferencji dobre praktyki dot. digitalizacji zasobów kultury przedstawili przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i CSW „Znaki Czasu” w Toruniu.

Filmowe podsumowanie Konferencji. (odnośnik do filmu) 

Galeria