Integracja systemów informatycznych jednostek ochrony zdrowia z regionalnym repozytorium danych medycznych

Jednostki ochrony zdrowia wyposażono w oprogramowanie informatyczne do ewidencji i obsługi ruchu chorych i połączono je z systemem regionalnym w celu uzyskania dostępu do wytworzonych w ramach projektu usług lub zintegrowano istniejące już oprogramowanie z systemem regionalnym.