Nowoczesny sprzęt i infrastruktura IT dla jednostek ochrony zdrowia

Jednostki ochrony zdrowia z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały sprzęt informatyczny niezbędny do funkcjonowania wdrażanych e-usług oraz systemu m.in. UTM, oprogramowanie dziedzinowe, macierz, switch, skanery, sprzęt serwerowy, licencje systemowe, czytniki kodów.

Podmioty lecznicze zostały również zaopatrzone w sprzęt medyczny m.in. w aparaty do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, sprzęt ultrasonograficzny i rentgenowski, aparaty usg, rezonanse magnetyczne, angiografy, aparaturę do systemu ultrasonograficznego wraz z integracją z dziedzinowym systemem kardiologicznym.

W ramach projektu  zbudowano, rozbudowano i zmodernizowano w podmiotach leczniczych lokalne sieci informatyczne (LAN) oraz WIFI.