Projekty w liczbach

Partnerzy projektu

W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wzięło udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

LISTA PARTNERÓW
9 7 5 1 9 3 6 4 9 7 6 6 8 1 8 4 5 2 4 5 1 1 1

Powiat Miasto Toruń

17 partnerów

Produkty projektu

WSZYSTKIE PRODUKTY