Cyfrowa przyszłość administracji – konferencja w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0”

Wyznacznikiem konkurencyjności regionów w Europie i na świecie jest postęp technologiczny. Innowacje stwarzają nowe możliwości rozwojowe województwa i przyczyniają się do poprawy dobrobytu społeczeństwa.

Realizacja projektu z zakresu administracji i informacji przestrzennej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w województwie kujawsko-pomorskim jest znakomitym przykładem aktywnego uczestnictwa w rozwoju innowacyjności. Produkty projektu ułatwią mieszkańcom i przedsiębiorcom naszego regionu dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Dzięki zaangażowaniu Liderów Projektu oraz 111 Partnerów Projektu realizowane są kompleksowe działania polegające na dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych oraz wdrożeniu nowych systemów informatycznych.

Doświadczenia realizatorów Projektu oraz chęć szerszego spojrzenia na temat cyfrowej administracji podzielenia się wiedzą w temacie stały się inspiracją do zorganizowania konferencji „Cyfrowa przyszłość administracji”.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora publicznego w Polsce i w Europie. Ponadto, dobre praktyki dotyczące cyfryzacji administracji przestawili prelegenci z Polski oraz paneliści z Estonii i Litwy. Uczestnikom Konferencji przybliżono możliwości otrzymania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Konferencja odbyła się 7 listopada w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Filmowe podsumowanie konferencji

Zdjęcia z konferencji

Prezentacje Prelegentów:

Jarosław Kaszewski

Margus Noormaa

Paweł Szmajda

Rafał Domagalski

Tadas Stankevicius

Tomasz Dziduch

Prof. Daniela Szymańska cz.I

Prof. Daniela Szymańska cz.II

Prof. Daniela Szymańska cz.III