Transformacja cyfrowa w  administracji – konferencja w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem w  rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 
W regionie wciąż wdrażane są i wprowadzane nowoczesne technologie usprawniające działanie administracji publicznej. Znakomitym przykładem takich działań jest realizacja Projektu z zakresu administracji i informacji przestrzennej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Doświadczenia realizatorów Projektu oraz chęć szerszego spojrzenia na temat cyfrowej administracji, głównie na zagadnienia cyberbezpieczeństwa, stały się inspiracją do zorganizowania konferencji „Transformacja cyfrowa w administracji”.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu oraz koncepcja jego kontynuacji
w ramach nowej perspektywy finansowej 2012-2027. Poruszony został temat dalszego finansowania projektów transformacji cyfrowej administracji z funduszy regionalnych i krajowych przewidzianych na lata 2021-2027.

Mocny akcent w programie wydarzenia został położony na cyberbezpieczeństwo. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Pan Paweł Zegarow z Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii NASK, państwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, który zapoznał uczestników z Dyrektywą NIS2 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.  Ekspert z popularnego i docenianego portalu Zaufana Trzecia Strona, architekt bezpieczeństwa i systemów IT, ekspert informatyki śledczej i wykładowca – Pan Maciej Broniarz, zaprezentował case study  dot. cyberataków na jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei o tym, jak kujawsko-pomorskie stało się krajowym liderem cyfryzacji geodezji opowiedział Pan Robert Cieszyński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto dobre praktyki dotyczące cyfryzacji administracji przestawili prelegenci z Polski oraz Pan Károly Szép z węgierskiego ośrodka DigitalTech EDIH wspierającego podmioty sektora publicznego w transformacji cyfrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Filmowe podsumowanie konferencji

Prezentacje Prelegentów:

Krystian Janicki

Mariusz Kubiński

Robert Cieszyński

Rafał Domagalski

Łukasz Bawolski

Piotr Józefiak