Znajdź swoje miejsce w regionie z GEOPORTALEM

Teraz znajdziecie na GEOPORTALU zaktualizowane mapy z formami ochrony przyrody i ich granicami oraz zakazami z nimi związanymi.

Osoby chcące wyprowadzić się z miasta i wybudować dom w okolicy lasów lub terenów o jak najbardziej naturalnym krajobrazie mogą już sprawdzić czy zabudowa w obszarach chronionych jest w ogóle możliwa, a jeśli tak, jakimi zakazami jest obostrzona.

Departament Środowiska i Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączyły siły i udostępniły mieszkańcom i samorządom regionu zaktualizowane dane dotyczące obszarów chronionych naszego województwa. Departament Środowiska opracował bazę danych systemu informacji geograficznej (GIS) dla wszystkich położonych w granicach województwa kujawsko-pomorskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, a Departament Cyfryzacji umieścił dane na swoim GEOPORTALU.

Wystarczy znaleźć interesującą działkę, a kujawsko-pomorski Geoportal udostępni aktualne dane o granicach obszarów chronionych i obowiązujących w ich ramach zakazach i odstępstw od nich, np. ujęty w ustawie o ochronie przyrody zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek może być zliberalizowany dopuszczając, w pewnych przypadkach, mniejsze odległości od naturalnych zbiorników wodnych.

Nasza geoportalowa, filmowa przygoda z podróżnikiem Michałem dobiegła końca, ale wasza historia z GEOPORTALEM może się dopiero rozpocząć!:)

Wejdź na mapy.mojregion.info (ochrona środowiska) i znajdź swoje miejsce w regionie!