Wzbogaciliśmy GEOPORTAL

Kujawsko-pomorski GEOPORTAL został wzbogacony o zasoby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Największa przestrzenna baza wiedzy o naszym regionie została zasilona bieżącymi danymi dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia terenu bezpośrednio z zasobów powiatowych oraz zagospodarowania przestrzennego z zasobów gminnych.

Udostępnione przez Głównego Geodetę Kraju na stronie https://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=MAPA:113 usługi dotyczące Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu (KIUT) oraz Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów (KIEG) zamieszczone zostały na Mapie „Działki, Budynki, Adresy”. Dzięki usłudze Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu pracownicy służb geodezyjnych, firmy inwestujące na terenie województwa, biura projektowe, jak i zwykli mieszkańcy naszego regionu mają dostęp do aktualnych danych geometrycznych sieci uzbrojenia terenu. W ramach udostępnionych usług znalazła się również Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP) udostępniona na Mapie „Plany zagospodarowania przestrzennego”.