Szkolenie z prawa autorskiego i praw pokrewnych dla pracowników instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury, które biorą udział w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0” uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zagadnień związane ze stosowaniem prawa autorskiego w procesach digitalizacji i publikacji zdigitalizowanych utworów dziedzictwa regionalnego. Szkolenie prowadził Mecenas Marcin Lasota z Krakowa.

W dniach 14-16 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności jednostek kultury dla pracowników instytucji kultury uczestniczących w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”, którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Szkolenie poprowadził Mec. Marcin Lassota z Kancelarii Lassota Sp. j. z siedzibą w Krakowie w trzech blokach programowych dopasowanych do głównych profili instytucji kultury: muzeów, bibliotek oraz animatorów kultury i instytucji pokrewnych (galerie, ośrodki muzyczne).

Szkolenie kompleksowo ukazało zagadnienia związane ze stosowaniem prawa autorskiego w procesach digitalizacji i publikacji zdigitalizowanych utworów dziedzictwa regionalnego, a możliwość otwartego panelu zadawania pytań pozwoliła uczestnikom szkolenia zgłębić i poruszyć tematy najbardziej nurtujące i kłopotliwe w praktyce. Słuchaczy otrzymali obszerne materiały szkoleniowe z zakresu najważniejszych aspektów tematyki szkolenia umożliwiających samodzielne studiowanie i poszerzanie wiedzy w tym zakresie. W ciągu trzech dni szkoleniowych z prawem autorskim zapoznało się 105 osób.

Galeria