„Wirtualne muzeum” oraz systemy towarzyszące

„Wirtualne muzeum” jest mechanizmem do prezentacji zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa narodowego i regionalnego. „Wirtualne muzeum” zaplanowano jako platformę prezentującą zdigitalizowane zasoby w atrakcyjnej i łatwo dostępnej formie zapewniającej możliwość przeglądu artefaktów wybranej instytucji kultury. Planowane jest powiązanie „wirtualnego muzeum” z portalem kulturawzasiegu.pl (produkt istniejący), aplikacją cyfrowego przewodnictwa, systemami rezerwacji biletów i platformą Kujawsko Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (produkt istniejący). Poza powyższymi usługami każdy z Partnerów może wykorzystać „wirtualne
muzeum” do zaprezentowania swoich zbiorów w części, która nie może być prezentowana ze względu na brak powierzchni wystawienniczej lub stan artefaktu.

Systemy zintegrowanej rezerwacji biletów 9 Partnerów Projektu zostało wyposażonych w zintegrowany system rezerwacji i sprzedaży biletów.

Systemy działające w trybie online pozwalają z jednej strony zorganizować sprawny, wygodny i spójny system dostępny dla instytucji, a z drugiej strony tworzą wygodny i nowoczesny system rezerwacji biletów dla mieszkańców województwa oraz turystów. Jednym z zadań systemu jest informowanie o imprezach organizowanych przez poszczególne instytucje zlokalizowane w różnych miastach Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Możliwa późniejsza integracja systemów rezerwacji uruchomionych u poszczególnych Partnerów spowoduje upowszechnienie informacji o repertuarze mniejszych jednostek zlokalizowanych w mniejszych gminach. Obecnie repertuar mniejszych jednostek jest często przeoczany przez mieszkańców sąsiednich gmin czy miast, a także turystów.