Platforma Cyfrowego Przewodnictwa

Platformą przewodnictwa cyfrowego dzięki projektowi dysponuje 30 instytucji kultury. Jednostki kultury otrzymały 59 cyfrowych przewodników i gier miejskich terenowych.

Uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji cyfrowego przewodnictwa (bazującego na tzw. rzeczywistości rozszerzonej) oraz gier miejskich na platformy mobilne – czyli Platformy Cyfrowego Przewodnictwa umożliwia tworzenie interaktywnych wielojęzycznych przewodników po muzealnych wystawach, miejscowościach, szlakach z wykorzystaniem obiektów zdigitalizowanych w ramach niniejszego Projektu. System wykorzystujący nowoczesne technologie (czujniki zbliżeniowe, rozszerzoną rzeczywistość, lokalizację) pozwala użytkownikowi uzyskać informacje kontekstowe na temat wybranych obiektów w salach ekspozycyjnych oraz w przestrzeni miejskiej. Umożliwia również tworzenie prostych zadań terenowych oraz quizów sprawdzających zdobytą wiedzę. Interaktywne przewodniki tworzone przez Partnerów Projektu będą dostępne na urządzeniach mobilnych zwiedzających (oraz tabletach znajdujących się na wyposażeniu obiektu danego Partnera). Stworzony w ramach modułu system gier miejskich możliwy będzie do wykorzystania podczas wydarzeń takich jak np. Święto Województwa, Noc Muzeów i rozmaitych projektów turystycznych