Produkty

section heading

Regionalne zasoby dziedzictwa kulturalnego w formie cyfrowej

Na sprzęcie otrzymanym w ramach projektu partnerzy projektu dokonali odwzorowań cyfrowych 20 684 obiektów dziedzictwa regionalnego (258 354 skany/ujęcia fotograficzne). Podmioty zewnętrzne w ramach zakupu usług odwzorowań cyfrowych dostarczyły ok..

Pracownie digitalizacji

W ramach projektu powstało 36 pracowni digitalizacji wyposażonych w 160 specjalistycznych zestawów, takich jak skanery specjalistyczne i wielkoformatowe z komputerami sterującymi i niezbędnym osprzętem (31 zestawów), specjalistyczne zestawy do fotografii.

„Wirtualne muzeum” oraz systemy towarzyszące

„Wirtualne muzeum” jest mechanizmem do prezentacji zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa narodowego i regionalnego. „Wirtualne muzeum” zaplanowano jako platformę prezentującą zdigitalizowane zasoby w atrakcyjnej i łatwo dostępnej formie zapewniającej możliwość przeglądu artefaktów.

Platforma Cyfrowego Przewodnictwa

Platformą przewodnictwa cyfrowego dzięki projektowi dysponuje 30 instytucji kultury. Jednostki kultury otrzymały 59 cyfrowych przewodników i gier miejskich terenowych. Uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji cyfrowego przewodnictwa.

Systemu Elektronicznego Plakatu – Digital Signage

W ramach projektu rozbudowano zainicjowany w ramach RPO 2007-2013 System Elektronicznego Plakatu w zakresie zarówno funkcjonalnym jak i ilościowym, aby umożliwić promocję regionalnej oferty kulturalnej i zasobów dziedzictw regionalnego.