Konferencja „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności…”

W dniu 3 września 2009 r. w Hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja pt. „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Uczestnikami konferencji byli głównie przedstawiciele samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie miało na celu przybliżyć uczestnikom konferencji zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące rozwoju usług i aplikacji informacyjnych dla obywateli naszego regionu, jak również zapoznać z aktualnym stanem przygotowań do realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje ciekawych projektów i rozwiązań technologicznych takich jak:
Akademia INSPIRE – projekt skierowany do pracowników zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska w gminie,
prezentacja firmy Archipelag.NET dotycząca Geograficznych Systemów Informacyjnych dla potrzeb Centrów Zarządzania Kryzysowego, Geodezji, Ochrony Środowiska, Promocji Regionu,
prezentacja firmy OPTIGUARD dotycząca samoobsługowych terminali informacyjnych.

Agenda spotkania [ddownload id=”1014″]

Prezentacje do pobrania

Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Omówienie zasad przygotowania projektów konkursowych w ramach działań 4.1, 4.2 – Maciej Kanabaj, Departament Polityki Regionalnej [ddownload id=”1018″]

Założenia projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Ryszard Rumiński, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego [ddownload id=”1020″]

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządowej – Krzysztof Głuszek, Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego [ddownload id=”1022″]

Metodyka opracowywania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013 – Bartosz Piasecki, Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. icon [ddownload id=”1025″]

Prezentacja zamierzeń województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rozbudowy światłowodowej infrastruktury szerokopasmowej – prof. Antoni Zabłudowski, KPSI Sp. z o.o. [ddownload id=”1026″]

* * *

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji – 03.09.2009 – Konferencja w Ciechocinku