Konferencja prasowa dot. rozpoczęcia kolejnego etapu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Coraz więcej spraw urzędowych załatwimy nie wychodząc z domu. Ruszyła rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa. Dnia 18 lutego 2020 roku odbyła się konferencja prasowa na ten temat.

Na konferencji omówiono zadania, jakie czekają realizatorów projektu w związku z podpisaniem nowej umowy. Umowa podpisana 17 grudnia 2019 roku dotyczy modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej WK-P w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. System Informacji Przestrzennej WK-P został stworzony przez firmę Comarch, która teraz go zmodernizuje i rozbuduje o nowe funkcjonalności.

„W aktualnej unijnej perspektywie finansowej projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest najważniejszym projektem informatycznym, jaki realizuje województwo kujawsko-pomorskie. Właśnie z jego produktów najczęściej korzystają mieszkańcy naszego regionu” – mówił Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach podpisanej umowy zostaną stworzone nowe funkcjonalności na bazie informacji, które przechowywane są już w geoportalu.

Sposób realizacji projektu jest swego rodzaju innowacją.

„Wszystkie województwa w kraju realizują swoje Systemy Informacji Przestrzennej w sposób rozproszony, gdzie każdy powiat osobno prowadzi zadania związane z SIP. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako pierwsze w kraju zdecydowało się na zbudowanie scentralizowanego rozwiązania na poziomie wojewódzkim, co powoduje, że informacje są jednolite i spójne – mówił Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu firmy Comarch.