PLATFORMA MIEJSKA

Punkt komunikacji mieszkańca z wieloma usługami oferowanymi mu w sposób elektroniczny przez miasto/gminę. Wdrażana jest indywidualnie w ramach czterech miast na prawach powiatu tj. Toruń, Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz. Celem uruchomienia Platformy Miejskiej jest dążenie do integracji jak największej ilości systemów miejskich tak, aby obywatel miał jeden punkt kontaktu we wszystkich dotyczących go sprawach.