DIGITALIZACJA MAP w kujawsko-pomorskiem-obejrzyj film

Około 1 000 000 stron dokumentacji i map zdigitalizował  w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Powiat Żniński. Mapy papierowe przekształcamy w cyfrowe – dostępne online. Wchodzimy w nowy wymiar informacji przestrzennej i ocalamy od zapomnienia unikalne mapy związane z regionem.

Digitalizacja przebiega we wszystkich powiatach naszego województwa. Skanowana jest głównie dokumentacja geodezyjna (geodezyjne operaty pomiarowe) znajdująca się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym  i Kartograficznym, a także mapy, dokumenty katastralne wytworzone w okresie zaborów oraz dowody zmian i rejestry gruntów.

Zeskanowana w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokumentacja geodezyjna posłuży do utworzenia Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Ostatecznie w regionie powstanie 46 takich baz danych geodezyjnych, po 2 w każdym z 19 powiatów i 4 miast.