„Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” – KONFERENCJA

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. O tym, co jest kluczowe w kontekście cyfryzacji służby zdrowia dla pacjenta, lekarza oraz nowoczesnego szpitala rozmawiano 18 października 2023 r. podczas Konferencji „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, organizowanej przez Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.

Województwo kujawsko- pomorskie  aktywnie uczestniczy w rozwoju innowacyjności, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia, realizując z powodzeniem projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia.

W trakcie Konferencji „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu i jego produkty m.in funkcjonalności Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM) oraz moduł multidyscyplinarne e-Konsylia lekarskie.

 Konferencja była okazją do zapoznania Uczestników z zagranicznymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii blockchain w transformacji cyfrowej sektora medycznego.

Wśród prelegentów znalazł się  m.in. prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, który zapoznał uczestników z zagadnieniami dotyczącymi danych medycznych w kontekście wyzwań krajowych, europejskich i światowych. Poruszono również temat sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i przedstawiono prezentacje partnerskich szpitali.

Zobacz spot