Brodnica

W poniedziałek, 27 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie wszystkich jednostek powiatu brodnickiego z wykonawcą Systemu Informacji Przestrzennej.

Na spotkaniu przedstawiono funkcjonalności oprogramowania dedykowanego prowadzeniu rejestrów i ewidencji oraz przedstawiono do oceny dokumentację na temat procedury przetwarzania danych.

Przekazano również wzory umów związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

Szkoda, że przedstawiciele kilku gmin nie dotarli. Wykonawca skontaktuje się z nimi indywidualnie.