Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”

Miło nam jest poinformować Państwa, iż w dniu 21 października 2010 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek – Michał Korolko podpisali umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna i UNIZETO Technologies Spółka Akcyjna, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Waldemara Kępskiego, na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013 zgodnie z udzielonym zamówieniem publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (AD.V.333/55/2010).