Wykaz rejestrów

W związku z pojedynczymi co prawda, ale głosami, że nasz wspólny system będzie powielał to co rozdaje Główny Geodeta Kraju, albo co oferują firmy komercyjne, zamieszczam poniżej wykaz rejestrów i ewidencji, które są przedmiotem wdrożenia.

Proszę zwrócić uwagę, że ewidencja, o której jest najgłośniej (EMUiA), to tylko część całości, która będzie funkcjonowała u nas. W naszym systemie, ten moduł (rejestr), będzie służył przede wszystkim do lokalizacji pozostałych rejestrów i ewidencji. Jest jednym z dwóch słowników, na podstawie których będzie dokonywała się automatyczna geolokalizacja obiektów. Oczywiście funkcjonalność, którą oferuje GGK oraz firmy komercyjne, czyli – wyświetlanie numerów adresowych na mapie – będzie również u nas, ale będzie to wynikiem pracy systemu, a nie wizualizacją statycznej bazy danych. To samo dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyświetlanie planów na mapie to tylko ułamek funkcjonalności, jakie zamówiliśmy do obsługi planów.

Jeszcze raz podkreślę, że wszystkie rejestry i ewidencje, wymienione poniżej wchodzą ze sobą wzajemnie w interakcję, w zakresie przewidzianym przez prawo.
np. jeżeli do wydania decyzji budowlanej potrzebne są informacje z EGiB, EMUiA, Ewidencji zabytków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, czy dowolnych innych (niezależnie od tego, czy to poziom gminy, czy powiatu, czy województwa – decyzje budowlane są na poziomie powiatowym, rejestr zabytków na poziomie gminnym) – SYSTEM ZNAJDZIE TE INFORMACJE SAM i przedstawi użytkownikowi gotową analizę.

Pamiętajmy – nasz system NIE JEST TYLKO oprogramowaniem do wyświetlania danych na mapie. Ma służyć do codziennej pracy przy rejestrach i ewidencjach i tą pracę UŁATWIAĆ, a nie dostarczać nowych obowiązków. To ważne. Ważne jest także to, że wielu z nas nie używa na co dzień mapy – dlatego geolokalizacja obiektów z prowadzonych przez jednostki rejestrów i ewidencji opierać się będzie na słownikach i w większości przypadków przebiegać będzie automatycznie, bez konieczności zaglądania na mapę. Po prostu się pojawi.

Przypomnę też, że w ramach wdrożenia, system zasilony zostanie danymi. Dane zostaną wprowadzone przez Wykonawcą do WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI.
Przetworzone zostaną również obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do postaci wymaganej przez prawo oraz do postaci wektorowej, potrzebnej w systemie do analiz.
Przeprowadzone zostaną też szkolenia, dedykowane dla każdego modułu.

Po zakończeniu wdrożenia w powiecie brodnickim, będę przekonywał moich przełożonych, aby zorganizować cykl spotkań z jednostkami, które trafiły do 2 i 3 etapu wdrożenia, aby przedstawić im wszystkie funkcjonalności oprogramowania, które będzie dostarczone do naszego wspólnego użytku.

Poziom gminny
1. Zarządzanie zasobami przestrzennymi
2. Rejestr interesantów
3. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów
4. Ewidencja Nieruchomości
5. Ewidencja sprzedaży nieruchomości
6. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
8. Rejestr decyzji lokalizacyjnych
9. Ewidencja dróg i obiektów mostowych
10. Ewidencja zajęcia pasa drogowego
11. Rejestr decyzji środowiskowych
12. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych
13. Ewidencja szkół i placówek oświatowych
14. Ewidencja zabytków
15. Ewidencja ludności (analizy demograficzne)
16. Rejestr Okręgów wyborczych
17. Rejestr Obwodów spisowych

Poziom powiatowy
1. Zarządzanie zasobami przestrzennymi
2. Rejestr interesantów
3. Ewidencja Gruntów i Budynków (w zakresie potrzebnym do analiz)
4. Ewidencja Nieruchomości
5. Ewidencja sprzedaży nieruchomości
6. Rejestr decyzji budowlanych
7. Ewidencja dróg i obiektów mostowych
8. Ewidencja zajęcia pasa drogowego
9. Rejestr decyzji środowiskowych
10. Rejestr pomników przyrody
11. Rejestr sprzętu pływającego do połowu ryb
12. Rejestr pozwoleń wodnoprawnych
13. Rejestr stref ochronnych ujęć wody
14. Rejestr decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
15. Ewidencja szkół i placówek oświatowych
16. Ewidencja sił i środków
17. Ewidencja jednostek sprzętu ciężkiego
18. Ewidencja toksycznych środków przemysłowych
19. Ewidencja obiektów użyteczności publicznej
20. Ewidencja punktów czerpania wody
21. Analizy demograficzne związane z zagrożeniem powodziowym i chemicznym

Poziom wojewódzki
1. Zarządzanie zasobami przestrzennymi
2. Rejestr interesantów
3. Ewidencja nieruchomości
4. Ewidencja sprzedaży nieruchomości
5. Ewidencja lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
6. Ewidencja numeracji dróg i obiektów mostowych zaliczanych do kategorii dróg powiatowych i gminnych
7. Rejestr koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin
8. Rejestr obwodów łowieckich
9. Rejestr grup producentów rolnych
10. Rejestr grup producentów owoców i warzyw
11. Ewidencja szkół i placówek oświatowych Samorządu Województwa
12. Rejestr Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia Kierowców


Edytowane przez Krzysztof Rydlewski dnia 26-02-2014 11:32


pozdrawiam
————
Krzysztof Rydlewski
DI UMWKP