Wydział Cyfryzacji ma nową siedzibę

od 23 sierpnia Wydział Cyfryzacji ma siedzibę w budynku EXEA Data Center przy ulicy Włocławskiej 167.