Wniosek o dofinansowanie

30 października 2017 r. złożyliśmy do oceny formalnej wniosek o dofinansowanie projektu „Infostrada 2.0”