„Sztuczna inteligencja w medycynie” – konferencja projektu e-zdrowie

„Sztuczna inteligencja w medycynie” – najciekawsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii wprowadzane obecnie do sektora medycznego w kraju i na świecie zostały przedstawione podczas konferencji Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O realizacji I etapu projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” opowiedział przedstawiciel Departamentu Cyfryzacji UM WK-P oraz jeden z partnerów projektu, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Uwaga uczestników konferencji była przede wszystkim skierowana na przewodnie zagadnienie czyli sztuczną inteligencję. Ciągle wydaje się ona być pieśnią przyszłości i niejednokrotnie jest zaliczana do kategorii science-fiction. Wbrew tym mniemaniom technologie wykorzystujące SI już dzisiaj coraz częściej usprawniają procedury medyczne. Co więcej region kujawsko-pomorski może pochwalić się szeregiem firm i zespołów badawczych, które pracują nad wprowadzaniem na rynek rozwiązań mających szansę zrewolucjonizować wkrótce medycynę.

Na konferencji przedstawione zostały przez firmę TORUN Technologies możliwości wspomagania przez sztuczną inteligencję respiratoterapii, a przedstawiciele Deep Sence opowiedzieli o wykorzystaniu tej technologii w automatycznej analizie obrazów medycznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym obszarze ochrony zdrowia, jest także aktywnie promowane m.in. przez regionalny hub innowacji cyfrowych, czyli IoT North Poland Hub.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło także ogólnego odniesienia się do kierunków rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji i wykorzystaniu w medycynie innych rozwiązań, takich jak rozszerzona rzeczywistość, inteligentne czujniki i roboty. Z aktualnymi trendami uczestnicy zostali zapoznani przez przedstawicieli AI Technika oraz RSQ Technologies. O wykorzystaniu SI w medycynie w Belgii mówił: gość z AI4Belgium.