Sprzęt

Rozpoczęło się dostarczanie sprzętu zamówionego w ramach przetargu na SIP.

W pierwszej kolejności dostarczone zostaną komputery do wszystkich jednostek.