Spotkanie z koordynatorami Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 czerwca 2011 roku, odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich koordynatorów Jednostek Samorządu Terytorialnego uczestniczących w kluczowym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 10.00 w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przesieku, i będzie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań realizowanych w w/w projekcie. Przedstawione zostaną kolejne etapy wdrożenia poszczególnych modułów, a także koncepcje dalszych prac nad poszczególnymi elementami projektu.