Spotkanie dotyczące projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

Spotkanie dotyczące projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” założenia na 2011-2012.

W dniu 27 czerwca 2011 r., w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego dotyczące projektu pn.„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele reprezentujący Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są partnerami projektu.

Spotkanie otworzył Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego – Mariusz Krupa, który w swoim wystąpieniu przypomniał główne założenia projektu. Podkreślił, że wszystkie projekty realizowane pod jego kierunkiem są realizowane w ramach osi IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i są elementem konsekwentnie realizowanego programu informatyzacji województwa. Dodał także, iż projekty te uzupełniają się tworząc komplementarną całość w zakresie tworzenia dla społeczeństwa warunków do korzystania z Internetu oraz wzmocnienia pozycji korzystania z usług internetowych, a także pomocy w przystosowywaniu się do zmian technologicznych i społecznych.

Głównym celem spotkania było podsumowanie oraz przedstawienie dalszych etapów realizacji projektu. Przedstawiono koncepcję wdrażania Systemu komunikacyjnego, wideokonferencyjnego, budowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz e-Administracji. Zaprezentowano harmonogram dostawy sprzętu i struktury centralnej CDP oraz szkoleń zaplonowanych w projekcie.

Spotkanie było również okazją przedstawienia zintegrowanej kampanii promocyjnej, której głównym celem jest powiadomienie jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców – beneficjentów ostatecznych o korzyściach wynikających z realizacji polityki informatyzacji województwa. Zaakcentowano, iż w podejmowanych działaniach ważne jest uwzględnienie kwestii uzyskania społecznego zrozumienia szans i wyzwań stojących przed Społeczeństwem Informacyjnym, jak i uzyskania społecznej aprobaty dla działań związanych z jego rozwojem. W celu uniknięcia powielania się promocji dotyczącej tego samego przedmiotu, planowane jest przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej. Każdy projekt jest dopełnieniem pozostałych. Ta komplementarność przedmiotowa i podmiotowa pozwoli w doskonały sposób stworzyć zintegrowaną kampanię, która nie tylko przyczyni się do skutecznej promocji Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

W trakcie spotkania uczestnicy, zgłaszali pytania i uwagi dotyczące przedstawionych rozwiązań i założeń.

Prezentacje:
Planowane działania i produkty projektu. – Krzysztof Głuszek [ddownload id=”1029″]

Założenia kampanii promocyjnej projektu. – Anna Laskowska [ddownload id=”1030″]

***

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji z dnia 27.06.2011 r. – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, założenia na 2011-2012