SIP

Trwa ocena formalna oferty złożonej w postepowaniu przetargowym „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”.

Ofertę złożyło konsorcjum trzech firm: z Warszawy, ze Szczecina i z Torunia.
Dokonano już oceny próbki systemu, dołaczonej do złożonej oferty. Próbka jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ.