Przetarg na modernizację i rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej ogłoszony.

Ogłoszony został przetarg na rozbudowę SIP w ramach projektu Infostrada 2.0.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • modernizację infrastruktury teleinformatycznej
  • wytworzenie nowych formularzy dla usług e-urzędów
  • wdrożenie e-usług powiązanych z systemami dziedzinowymi
  • rozbudowę rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni zapewniających obsługę e-usług
  • dostawę nowych i rozbudowę funkcjonujących systemów dziedzinowych w Systemie Informacji Przestrzennej
  • rozbudowę aplikacji do prowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i przeprowadzania procedur planistycznych
  • zasilenie rejestrów danymi
  • wdrożenie aplikacji mobilnych

otwarcie złożonych ofert 29 października 2019 r. o godzinie 9:05