Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” w zasięgu międzynarodowym

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0”, którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, znalazł się na liście międzynarodowych DOBRYCH PRAKTYK projektu „Digitourism” programu The Interreg Europe. Partnerzy „Digitourism” m.in. z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Wysp Kanaryjskich są zainteresowani implementacją projektu w swoich regionach.

Produkty projektu „Kultura w zasięgu 2.0” stały się w ten sposób wzorcem i punktem odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez inne państwa Europy.„To już są poważne plony tego projektu. Unia Europejska uznała, że nasza „Kultura w zasięgu” jest modelowym programem udostępniania dóbr kultury i uznali to za DOBRĄ PRAKTYKĘ i będą wprowadzać rozwiązania z naszego projektu u siebie” – mówi Wicemarszałek województwa.

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” instytucje europejskie poznały dzięki partnerskiej współpracy województwa kujawsko-pomorskiego (Departament Współpracy Międzynarodowej) z 8 krajami w ramach projektu Digitourism, który służy wymianie doświadczeń, dobrych praktyk dotyczących wsparcia turystyki w zakresie rozwoju technologii cyfrowych, zwłaszcza wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości.{youtube}5xWRYNtI9Cs{/youtube}
Podczas kwietniowej wizyty studyjnej w Toruniu Partnerzy projektu z Francji Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii i Holandii uznali „Kulturę w zasięgu 2.0” za DOBRĄ PRAKTYKĘ będącą wzorem i punktem odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez inne państwa Europy.

Co tak bardzo spodobało się partnerom projektu Digitourism w „Kulturze w zasięgu 2.0”?

• Sergio Mayo Macias, Instytut Technologii w Aragonii (Hiszpania)

„Podziwiamy jak realizatorzy projektu „Kultura w zasięgu 2.0”umiejętnie połączyli politykę kulturalną i politykę technologiczną. Jest to doskonały przykład tego, jak realizować politykę od strony kulturalnej (zarządcy dziedzictwa kulturowego) z uwzględnieniem wykorzystania cyfryzacji jako czynnika umożliwiającego wykorzystanie dóbr kultury”.

• Antonio Collado , Stowarzyszenie Innovalia (Wyspy Kanaryjskie)

„Uważamy, że projekt „Kultura w zasięgu 2.0” mógłby sprawić, że znaczące dziedzictwo Wysp Kanaryjskich stanie się szeroko dostępne dla zainteresowanych osób, a także z drugiej strony mógłby ułatwić wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów dla celów promocyjnych i przewodnickich”

• Surrey County Council (Wielka Brytania)

„Podobał nam się projekt „Kultura w zasięgu 2.0” , który polega na digitalizacji materiałów dziedzictwa kulturowego i mogło by to być powiązane z naszym Centrum Historii Surrey, które stara się udostępnić ludziom więcej dziedzictwa. Projekt pokazał też nam jak ustalić priorytety dotyczące digitalizacji i jak szkolić pracowników”

Dzięki „Kulturze w zasięgu 2.0” instytucje kultury z regionu mogły zdigitalizować swoje cenne zbiory, ocalając od zapomnienia kulturalne dziedzictwo regionu. Teraz zbiory w postaci cyfrowej zostaną przygotowane do publikacji i udostępnione w Internecie. Będzie również możliwość tworzenia m.in.: interaktywnych wielojęzycznych przewodników po muzealnych wystawach, miejscowościach, szlakach. Interaktywne przewodniki będą dostępne na urządzeniach mobilnych zwiedzających. Wyjątkowe zbiory kultury i dziedzictwa narodowego będzie można obejrzeć również w na wyświetlaczach elektronicznego plakatu Digital Signage, które staną na terenie całego województwa.

Projekt Digitourism wdrażany jest w ramach programu Interreg Europa ma na celu poprawę polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Galeria