Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM)

W ramach projektu stworzono REGIONALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (RREDM), którego kluczowym elementem, na którym opierają się główne jego funkcjonalności jest ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA (EDM).

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Zapewnia dostęp pacjentów do ich danych medycznych za pomocą konta użytkownika. Lekarzom daje możliwość tworzenia, udostępniania i wymiany dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. W ten sposób stworzony system pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych medycznych opisowych tj. skierowania, recepty, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kary zleceń lekarskich oraz danych medycznych obrazowych DICOM tj. obrazy RTG, USG, TK, CT, CAT scan, RM, MRI, medycyna nuklearna.

Standaryzacja na poziomie regionalnym zapewni interoperacyjność systemów szpitalnych z systemami regionalnymi i centralnymi, wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych oraz zapewni efektywny dostęp do danych medycznych. Równocześnie wypełniać ona będzie wymagania ustawowe w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej.