E-usługi

W ramach projektu uruchomiono dla pacjentów e-usługi dostępne również w aplikacjach na systemy mobilne:

Funkcjonalność zapewniająca wytwarzanie rejestru elektronicznej dokumentacji medycznej Systemu oraz udostępnianie i wymianę dokumentów medycznych w postaci elektronicznej: – indywidualna zewnętrzna dokumentacja medyczna i dane medyczne pacjentów (udostępnianie dokumentów pacjentom); – zlecenia i wyniki wykonania usług zewnętrznych (wymiana dokumentów z podmiotami wykonującymi usługi)

Funkcjonalność zapewniająca dostęp pacjentów do ich danych medycznych za pomocą konta użytkownika. Dostęp do konta użytkownika wymaga indywidualnego uwierzytelnienia.

Elektroniczna rejestracja na wizytę do specjalisty oraz lekarza pierwszego kontaktu

Funkcjonalność buduje i udostępnia rejestr informacji (metadanych) o dokumentach wchodzących w skład elektronicznej dokumentacji medycznej wytwarzanych w podmiotach leczniczych współpracujących z Projektem.

Funkcjonalność Dane ratunkowe pacjenta, zapewnia bezpośredni dostęp do zbioru indywidualnych danych o pacjencie, (krytycznych dla podejmowanych akcji ratunkowych w stanach zagrożenia jego zdrowia i życia.

Usługa elektronicznej akwizycji (pozyskiwania) danych o stanie zdrowia pacjenta (przebyte choroby, zabiegi, itp.) i przyjmowanych lekach w procedurze przyjęcia na pobyt/hospitalizację lub wizyty w podmiocie leczniczym.

Portal Pacjenta służy do udostępnienia pacjentom oraz ich opiekunom e-usług systemu Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM). Portal Pacjenta w szczególności umożliwia:
 • zapoznanie się z treściami udostępnianymi przez e-Informator (np. artykuły dotyczące zdrowia) oraz podgląd informacji na temat podmiotów leczniczych będących Partnerami Projektu,
 • założenie i zarządzanie kontem pacjenta oraz nadawanie uprawnień lekarzom do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta,
 • podgląd elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta lub podopiecznego,
 • wyszukanie i rezerwacja terminów wizyt wraz z możliwością przeprowadzenia wizyty w postaci teleporady,
 • możliwość prowadzenia i podglądu dzienniczków pacjenta tj. monitorowanie określonych przez lekarza parametrów zdrowotnych pacjenta (jak np. poziom glukozy czy ciśnienie krwi),
 • możliwość wypełnienia ankiet, zarówno przekrojowych (np. o stanie zdrowia), jak i skojarzonych z konkretną rezerwowaną usługą,
 • otrzymanie powiadomień np. o zbliżającym się terminie wizyty.

Aplikacje na systemy mobilne agregujące  funkcjonalności produktów opisanych powyżej

Funkcjonalność zapewniająca tworzenie centralnego archiwum danych  obrazowych (DICOM) w tym: – historie badań z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej -badań spoza obszaru radiologii, w tym m.in.: cyfrowe badania EKG, OCT, filmy pochodzące z laparoskopów i endoskopów, zmiany skórne, dermatologiczne

Funkcjonalość zapewniająca możliwość wyświetlania, współdzielenia, konsultowania oraz opracowania badań obrazowych z użyciem narzędzi klinicznych

Funkcjonalność zapewniająca dostęp do badań diagnostycznych z lokalnych źródeł DICOM.

Usługa „Multidyscyplinarnego e-Konsylium lekarskiego” umożliwi lekarzom odbywanie w pełnym rygorze medycznym konsylium lekarskiego bez konieczności fizycznego gromadzenia się w jednym miejscu i czasie. Lekarze mają bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, na której mogą wykonywać wszystkie czynności zgodnie z procesem konsylium lekarskiego, co zdecydowanie skróci realizację procedur medycznych. Wszelkie decyzje podjęte w ramach e-Konsylium np. skierowanie do szpitala, są podpisywane elektronicznie i nabierają mocy prawnej. To bardzo pozytywna zmiana dla pacjentów – nie muszą opuszczać rodzinnej miejscowości, by uzyskać opinię specjalisty, nie muszą też zabierać ze sobą żadnej dokumentacji – wszystko jest dostępne dla lekarzy w systemie. E-Konsylium pozwoli lekarzom wspólnie postawić diagnozę i wykorzystać do tego wiedzę ekspertów, którzy pracują w różnych ośrodkach. Ten wirtualny gabinet, to także wygoda i bezpieczeństwo dla lekarzy – platforma pozwala każdemu zobaczyć wyniki badań pacjenta, a wynik zostaje podpisany elektronicznie przez wszystkich uczestników. Dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii, powstała bezpieczna wirtualną przestrzeń spotkań umożliwiająca natychmiastowe połączenie audio-wideo i udostępnianie wyników badań obrazowych w dowolnym miejscu i czasie. Korzyści z innowacyjnego rozwiązania Mulidyscyplinarnych e-Konsyli Lekarskich:
 • lekarze nie tracą czasu na szukanie specjalisty, konsultanta, a lekarz prowadzący udostępnia zdjęcia na odpowiednim kanale Microsoft Teams,
 • współpracownicy mogą dołączyć do dyskusji z dowolnego miejsca za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego; logowanie na szpitalnym serwerze nie jest już konieczne,
 • osoby pracujące zdalnie lub w domu mogą bezpiecznie współpracować i udostępniać informacje online,
 • każdy szpital może uzyskać dostęp do wirtualnej grupy specjalistów, znajdujących się w różnych regionach i krajach na całym świecie.

Portal Personelu służy do udostępnienia personelowi medycznemu e-usług systemu Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM).
Portal Personelu w szczególności umożliwia:
 • tworzenie oraz publikowanie treści dla usługi e-Informator,
 • podgląd elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów (zgodnie z polityką zgód),
 • podgląd i zarządzanie rezerwacjami terminów wizyt oraz rezerwacja wizyt w imieniu pacjenta w innym podmiocie,
 • zarządzanie i podgląd dzienniczków pacjenta tj. monitorowanie określonych przez lekarza parametrów zdrowotnych pacjenta (jak np. poziom glukozy czy ciśnienie krwi),
 • zarządzanie i podgląd ankiet wypełnianych przez pacjentów,
 • tworzenie i zarządzanie umowami na realizację zleceń oraz tworzenie i zarządzanie zleceniami na wykonanie świadczeń przez inny partnerski podmiot leczniczy.