Prace serwisowe

W związku z pracami serwisowymi (wymiana urządzeń brzegowych w Centrum Przetwarzania Danych) mogą w dniach od 23 kwietnia 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. wystąpić trudności w dostępie do rejestrów i ewidencji.

Operacja wymiany urządzeń zaplanowana jest na 23 kwietnia, powinna zamknąć się w jednym dniu.