Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

Miło nam jest poinformować Państwa, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej złożony w ramach Działanie 4.2. – Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013 spełnia warunki formalne i został przekazany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.