powiat brodnicki

Z racji tego, iż powiat brodnicki został wybrany do wdrożenia obiektu pilotażowego Systemu Informacji Przestrzennej czuję się zobowiązany do przekazania informacji pozostałym Partnerom Projektu o postępach prac.
18 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Wykonawcy (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/przetargi/20130828_przetarg_57/20131120_informacja.pdf), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Celem spotkania było m.in. omówienie zakresu prac, wytyczenia drogi pozyskania informacji na temat posiadanych rejestrów, które będą objęte wdrażanym Systemem, ich formy, ilości, sposobu ich przeniesienia itp. W trakcie rozmów podjęto także temat przetwarzania danych osobowych, którego efektem końcowym będą podpisane stosowne umowy o ich powierzeniu.
Z informacji otrzymanych od Pana Jerzego Chotkowskiego – Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy od ostatniego spotkania w naszej jednostce do dnia wczorajszego „odwiedzono” wszystkie gminy w naszym powiecie (objęte pilotażem).
27 stycznia odbędzie się spotkanie wspólne z wszystkimi Koordynatorami gminnymi z naszego powiatu. Przedstawiona zostanie prezentacja wdrażanego Systemu oraz uszczegółowiony zostanie zakres prac.
Po spotkaniu i podpisaniu umów o powierzeniu przetwarzania danych Wykonawca przystąpi do „uzbrajania” SIP w konkretne dane.

Pozdrawiam,
Jacek Gurgul
Starostwo Powiatowe w Brodnicy