Ocalamy od zapomnienia kulturalne dziedzictwo regionu Kujaw i Pomorza

Dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Muzeum Etnograficzne w Toruniu posiada już nowoczesny sprzęt do digitalizacji swoich zasobów, podobnie jak 15 jednostek kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Już niedługo każdy z nas, nie wychodząc z domu, w prosty i szybki sposób, będzie mógł zapoznać się z wyjątkowymi zbiorami.

Digitalizacja zasobów instytucji kultury to jedno z działań projektu „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Digitalizacja to utrwalenie dóbr kultury (obrazów, zdjęć, filmów, książek) w formacie cyfrowym. Dzięki ucyfrowieniu każdy z nas będzie mógł bezpłatnie i bez wychodzenia z domu przeglądać interesujące go zasoby za pomocą internetu. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z 67 Partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, które doposażyło już w nowoczesny sprzęt do digitalizacji swoją pracownię fotograficzną.

Zbiory Muzeum to obecnie ponad 65 tys. muzealiów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi. Rocznie przyjmuje ok. 1 tys. obiektów, które obejmowane są pracami digitalizacyjnymi. Zbiory są bardzo różnorodne: od ludowej i nieprofesjonalnej rzeźby oraz malarstwa, przez zabawkarstwo, wycinankę, zdobnictwo, tkaniny, stroje, hafty, odzież ludową i miejską, aż po narzędzia i sprzęty, instrumenty muzyczne, meble, a także detale architektoniczne.  

Większość z nich wymaga specjalnego przearanżowania pracowni, w czym nowy, mobilny sprzęt (w tym oświetleniowy), będzie pomocny. Profesjonalny zestaw do fotografii makro wyposażony w wysokiej klasy studyjne oświetlenie podniesie jakość prac digitalizacyjnych i ułatwi dalsze wykorzystanie zdjęć wysokiej rozdzielczości.

Kolejne działania w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, w których partycypuje Muzeum, obejmują jeszcze digitalizację ok. 20 tys. negatywów oraz 1,5 tys. muzealiów, a także skanowanie 3D obiektów dużej architektury znajdujących się w trzech parkach etnograficznych: Parku Etnograficznym w centrum Torunia, Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce oraz Parku Etnograficznym w Kaszczorku.

Zbiory cyfrowe po zdigitalizowaniu,  w ramach projektu zostaną przygotowane do publikacji i udostępnione w Internecie w postaci „wirtualnego muzeum” oraz Platformy Cyfrowego Przewodnictwa oraz w przestrzeni miejskiej w formie wyświetlaczy Systemu Elektronicznego Plakatu.

W ramach „Kultury w zasięgu 2.0” odbyły się już szkolenia dla pracowników Partnerów Projektu m.in. z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych pod katem przygotowania zbiorów do digitalizacji.

Galeria