Nowoczesna pracownia digitalizacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku posiada jeden z największych w regionie zbiór prasy regionalnej. Digitalizacja, którą rozpoczęła dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” uchroni oryginalne zbiory przed zniszczeniem i pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku przystąpiła do projektu cyfryzacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku. W maju oficjalnie otworzyła swoją pracownię digitalizacji.

„Otwarcie pracowni digitalizacji w naszej bibliotece jest dla nas momentem przełomowym. Krokiem tym nasza jednostka wchodzi niejako w XXI wiek. Udział w tym projekcie pozwoli nam realizować jedno z podstawowych zadań, czyli gromadzić zbiory, udostępniać je i, co ważne, chronić materiały biblioteczne” –  podkreślał na otwarciu pracowni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku Andrzej Chmielewski.

W pierwszej kolejności digitalizacji  poddane zostaną zbiory cenne, ciekawe, charakterystyczne z punktu widzenia instytucji, których udostępnianie byłoby zagrożone zniszczeniem np. zbiory prasy z początku wieku. Biblioteka dysponuje jednym z największych w regionie zbiorów prasy regionalnej, w tym m.in. Gazetę Kujawską od jej pierwszego numeru wydanego w 1947 roku. Ważnym kryterium dotyczącym kolejności digitalizacji będą wskazówki i sugestie samych odbiorców. Bibliotece zależy na ucyfrowieniu zbiorów literatury regionalnej oraz dokumentów życia społecznego.

Zbiory cyfrowe po zdigitalizowaniu, w ramach projektu zostaną przygotowane do publikacji i udostępnione w Internecie w postaci „wirtualnego muzeum” oraz Platformy Cyfrowego Przewodnictwa oraz w przestrzeni miejskiej w formie wyświetlaczy Systemu Elektronicznego Plakatu.

Łączna wartość wyposażenia pracowni digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku zakupionego w ramach realizacji projektu ,,Kultura w zasięgu 2.0 ” wynosi 468 179,82 zł, w tym: 85% środków pochodzi z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, natomiast  15%  środków stanowi wkład własny Gminy Miasto Włocławek w formie dotacji celowej.

Galeria