Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Polecam artykuł na portalu geoforum.pl pt. „Ile pochłonie cyfryzacja planów zagospodarowania?”, gdzie zamieszczony został list z ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Głównego Geodety Kraju, dotyczący oszacowania kosztów przekształcenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść listu umieściłem również w plikach do pobrania.

Oto treść artykułu:

|2013-03-14| GIS, Mapy, Instytucje

Ile pochłonie cyfryzacja planów zagospodarowania?

Na prośbę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii resort transportu oszacował, ile może kosztować cyfryzacja danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” oraz utworzenie dla nich metadanych.

Ile pochłonie cyfryzacja planów zagospodarowania?

dokumencie wysłanym GUGiK-owi krótko opisano projekty samorządowe, w ramach których zrealizowano tego typu prace. Na tej podstawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ocenia, że „trudno jest oszacować koszty związane z przeorganizowaniem zbiorów danych przestrzennych”. Są one bowiem zależne np. od wielkości samorządu. Z informacji podanych przez mazowieckie gminy biorące udział w projekcie „Bazy Wiedzy” można natomiast oszacować, że średni koszt związany z cyfryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to 20 tys. zł.

Resort transportu zaznacza ponadto, że liczba MPZP utworzonych przed wejściem w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jest wyższa od liczby planów utworzonych po wejściu w życie tego aktu. Co więcej, „konieczna jest poprawa jakości danych, które wykorzystywane są do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz MPZP. Przede wszystkim gminy zwracają uwagę na konieczność poprawy jakości map z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (w szczególności map zasadniczych, katastralnych oraz topograficznych).”.

JK

źródło: geoforum.pl