metadane

Odnośnik do treści pisma (pdf).

Na konwencie informatyków rozmawialiśmy na temat metadanych. Interpretacja moja i kolegi z Bydgoszczy okazuje się, w świetle powyższego dokumentu, słuszna: „…metadane  powinny zostać utworzone dla zbiorów danych przestrzennych występujących w wersji elektronicznej i mających status obowiązujący, które zostały zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych…”

pozdrawiam.

PS: jeszcze dwa obrazy z prezentacji Pana Macieja Borsy, z posiedzenia Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, wskazujące, że „pełne wdrożenie przepisów (…) obejmujące udostępnienie zbiorów (…) nastąpi do 2015 r. …” – więc zdążymy. (cała prezentacja p. Borsy tutaj)

2013-11-05_0939532013-11-05_094034