Regionalne zasoby dziedzictwa kulturalnego w formie cyfrowej

Na sprzęcie otrzymanym w ramach projektu partnerzy projektu dokonali odwzorowań cyfrowych 20 684 obiektów dziedzictwa regionalnego (258 354 skany/ujęcia fotograficzne).

Podmioty zewnętrzne w ramach zakupu usług odwzorowań cyfrowych dostarczyły ok. 80 000 obiektów cyfrowych z zakresu dziedzictwa regionalnego, należących do 37 instytucji kultury.

Uzyskany w ten sposób cyfrowy zasób przekracza znacznie liczbę 100 tys. obiektów cyfrowych. (ponad 1 mln skanów/ujęć fotograficznych itp.)