Projekt w liczbach

Partnerzy projektu

Partnerami projektu „Kultura w zasięgu 2.0” jest 67 jednostek kultury z województwa kujawsko-pomorskiego: m.in: biblioteki, muzea, teatry, ośrodki animacji kultury, wyższe uczelnie i inne podmioty. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

LISTA PARTNERÓW
4 2 1 1 1 2 3 3 5 3 1 2 2 4 2 17 3 13

Powiat Miasto Toruń

17 partnerów

Produkty projektu

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI