Kujawsko-Pomorskie będzie mieć nowoczesny zasób

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – list intencyjny w tej sprawie podpisano 20 listopada 2012r.

Porozumienie sygnowali: Kazimierz Bujakowski – główny geodeta kraju, Zbigniew Ostrowski – wicewojewoda kujawsko-pomorski oraz Zbigniew Jaszczuk – przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W liście intencyjnym starostowie powiatów należących do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązali się do opracowania programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których celem będzie stworzenie nowoczesnych, cyfrowych baz danych. Środki pochodzące z wpływów z tytułu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaną przeznaczone przez rady powiatów na prowadzenie tego zasobu, a zwłaszcza na modernizację EGiB.

GGK zadeklarował natomiast podjęcie starań o pozyskanie środków na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jeszcze w obecnej perspektywie finansowej.

Źródło: GUGiK, JK