GEOPORTAL

Zapraszamy do odwiedzenia Geoportalu. Prosimy kliknąć na mapkę.

geoportal

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” rozbudowano geoportal, który stał się największą przestrzenną bazą wiedzy o regionie. Dziś udostępnia specjalistom z różnych branż: geodetom, urbanistom, rzeczoznawcom majątkowym, inżynierom budowlanym, kartografom i wszystkim zainteresowanym dostęp on-line do szerokiej informacji przestrzennej, gwarantując jej jakość, aktualność i wiarygodność. Z kujawsko-pomorskiego GEOPORTALU korzysta ponad 1000 użytkowników dziennie.

Geoportal zawiera m.in.:

 • Ewidencję Gruntów i Budynków ( w tym klasyfikacja gleboznawcza, struktura własnościowa, użytkowanie gruntów, funkcje budynków)
 • Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów
 • Rejestr stref ochronnych ujęć wody
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Ewidencję dróg gminnych i powiatowych (i obiektów mostowych)  
 • Numerację dróg
 • Rejestr placówek oświatowych
 • Rejestr obszarów chronionych
 • Ewidencję zabytków
 • Rejestr decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr decyzji budowlanych
 • Rejestr dzienników budowy

W ramach rozbudowy geoportalu m.in.:

 •  uruchomiono 109 Indywidualnych Geoportali JST WK-P oraz e-usługi w ramach 109 JST
 •  wykonano Aplikację Mobilną
 •  zasilono bieżącymi danymi Geoportal WK-P w ramach: Bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) w ilości 14.174.562 obiektów w bazie danych, Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) w ilości 9.716.674 obiektów w bazie danych, Bazy Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ilości 18.823.083 obiektów w bazie danych.