Produkty

section heading

NOWOCZESNE STACJE METEOROLOGICZNE

Dzięki projektowi Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakupił lub zmodernizował 38 stacji meteorologicznych. Precyzyjne stacje wyposażone są w czujniki temperatury, wilgotności powietrza, wilgotności gleby i deszczomierze.

GEOPORTAL

Zapraszamy do odwiedzenia Geoportalu. Prosimy kliknąć na mapkę. W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” rozbudowano geoportal, który stał się największą przestrzenną bazą wiedzy o regionie. Dziś udostępnia specjalistom.

PLATFORMA MIEJSKA

Punkt komunikacji mieszkańca z wieloma usługami oferowanymi mu w sposób elektroniczny przez miasto/gminę. Wdrażana jest indywidualnie w ramach czterech miast na prawach powiatu tj. Toruń, Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz.

SYSTEM REGIONALNEGO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmodernizowano i rozbudowano 350 Biuletynów Informacji Publicznej JST województwa kujawsko-pomorskiego i ich jednostek podległych.

505 E-AUDYCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM

W ramach „Digitalizacji i działań umożliwiających udostępnienie w mediach oraz w Internecie zbiorów i informacji naukowych” powstały oryginalne e-audycje związane z naszym regionem. Audycje nagrywane są w miejscach unikatowych Kujaw.

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” udostępniono  Platformę Usług Elektronicznych WK-P. E-usługi udostępnione ramach E-URZĘDU:

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP)

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” rozbudowano SIP. M.in. nastąpiło: Przeprowadzono szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe 530 pracowników administracji samorządowej.

BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT500) ORAZ GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ (GESUT).

Digitalizacja dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nie tylko wprowadziła geodezję i kartografię naszego regionu w nowy wymiar informacji przestrzennej, ale również ocaliła od zapomnienia unikalne mapy związane z regionem..

ORTOFOTOMAPA

55 000 zdjęć o dokładności 1px = 7cm wykonano, aby stworzyć ortofotomapę, która zasiliła kujawsko-pomorski Geoportal. Zdjęcia wykonywano z powietrza na powierzchni 18 000 km². Naloty prowadziły 4 samoloty, które.