Informacja o wyborze oferty na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanych miejscach.

W dniu 7 października 2010 roku, dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we skazanych miejscach dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013.

Firmą, której oferta uzyskała największą ilość punktów jest Konsorcjum:

1) Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kurpińskiego 9

2) UNIZETO Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 21