GGK pomoże kujawskim powiatom

5 lipca odbyło się spotkanie głównego geodety kraju Kazimierza Bujakowskiego z przewodniczącym Związku Celowego Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Jaszczukiem. W jego trakcie omówiono zasady merytorycznego i finansowego współdziałania związanego z tworzeniem i utrzymaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

120709_kujawy
fot. Wikipedia/Wulfstan

Na spotkaniu ustalono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie o współdziałaniu przy realizacji celów statutowych Związku a ponadto, podjęte zostaną działania w celu określenia potrzeb powiatów członkowskich celem przygotowania do wspólnego projektu ze wsparciem finansowym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Zgodnie ze statutem główne cele Związku to:

• tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali;
• przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;

• założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
• informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

Prace nad powołaniem Związku zainicjowała Ewa Mes – wojewoda kujawsko-pomorski, działając poprzez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Roberta Cieszyńskiego. Na wniosek 18 rad powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński) 27 kwietnia br. minister administracji i cyfryzacji zarejestrował Związek z siedzibą w Żninie.

Pierwsze zgromadzenie Związku Celowego odbyło się 21 czerwca. Wybrano na nim Zarząd Związku w składzie: przewodniczący Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński, wiceprzewodniczący Dorota Gromowska – starosta tucholski, a także członkowie: Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski, Jarosław Kaszewski – geodeta powiatowy powiatu nakielskiego, Jacek Żbikowski – geodeta powiatowy powiatu aleksandrowskiego.

Powołano również komisję rewizyjną, w skład której weszli: wicestarosta chełmiński Zdzisław Gamański – przewodniczący, starosta włocławski Zbigniew Lewandowski – wiceprzewodniczący, oraz wicestarosta świecki Barbara Studzińska – członek.

Na wniosek rady powiatu aleksandrowskiego zgromadzenie podjęło ponadto uchwałę o włączeniu tego powiatu do Związku. Tym samym jego członkami są już wszystkie powiaty ziemskie województwa kujawsko-pomorskiego.

Źródło: GUGiK, JK, geoforum.pl