Geoportal powiatu włocławskiego

Nasze województwo wzbogaciło się o kolejny powiatowy GEOPORTAL – Powiatu Włocławskiego, do którego dostęp można uzyskać pod adresemhttp://wloclawek.geoportal2.pl

Geoportal zawiera informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych powiatu, które umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku. Część informacji wyświetla się w trybie publicznym (dostępnym dla każdego użytkownika (m.in. działki, ich numery i powierzchnie), część dostępna jest w trybie niepublicznym (połączenie chronione). Gminy Włocławek i Lubanie niestety nie są jeszcze prezentowane na geoportalu ponieważ nie posiadają opracowanej numerycznej mapy ewidencyjnej.

Prezentowane dane są aktualne, ponieważ połączenie jest realizowane bezpośrednio do zasobów posiadanych przez PODGiK.

Zapraszamy do korzystania z informacji zawartych na geoportalu.

Jednocześnie informujemy, że wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków będą wydawane na dotychczasowych zasadach – odpłatnie, a geoportal służy wyłącznie do celów informacyjnych i poglądowych.