Geoportal- oni już go znają! Znany muzyk Sławek Wierzcholski, wioślarz-olimpijczyk Sławek Kruszkowski o GEOPORTALU – obejrzyj film

Kujawsko-pomorski GEOPORTAL to Kujawy i Pomorze w postaci rozbudowanych map z największą bazą informacji o regionie.

Na GEOPORTALU znajdziesz:

 • Ewidencję Gruntów i Budynków ( w tym klasyfikacja gleboznawcza,
  struktura własnościowa, użytkowanie gruntów, funkcje budynków)
 • Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów
 • Rejestr stref ochronnych ujęć wody
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • Ewidencję dróg gminnych i powiatowych (i obiektów mostowych)
 • Numerację dróg
 • Rejestr placówek oświatowych
 • Rejestr obszarów chronionych
 • Ewidencję zabytków
 • Rejestr decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr decyzji budowlanych
 • Rejestr dzienników budowy