Filmy dla użytkowników Infostrady

Na kanale YouTube Geopolis możemy zapoznać się z częścią funkcjonaliści oprogramowania, którego licencje zakupiliśmy w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Są one doskonałym dodatkiem do dostępnej z poziomu oprogramowania dokumentacji użytkownika. Ta forma przekazywania informacji o możliwościach, jakie daje oprogramowanie do prowadzenia rejestrów i ewidencji w Systemie Infostrady ma być, według zapowiedzi firmy, kontynuowana i poszerzana o kolejne filmy.

W zestawach znalazły się między innymi filmy o planowaniu przestrzennym (6 filmów) i o gospodarowaniu nieruchomościami (17 filmów).

Poniżej odnośnik do zestawów filmów.

Filmy o ERGO