Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Przypominam, że prowadząc Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów w ERGO systematycznie, w sposób automatyczny, w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jednostki przekazują przyrostowe pliki GML do Państwowego Rejestru Granic.

Proces ten inicjowany jest automatycznie. Interwał czasowy ustalony został z CODGiK na jeden tydzień. Przekazywane są informacje o zmianach, które zostały wprowadzone zarówno do samych punktów adresowych jak i do pozostałych elementów Ewidencji.

Przy okazji chciałbym też przypomnieć, że na kanale YouTube „GeopolisERGO” znajdują się filmy pokazujące w jaki sposób używać funkcjonalności oprogramowania. Szczególnie polecam film pokazujący wpasowanie rastra.