Produkty

section heading

Nowoczesny sprzęt i infrastruktura IT dla jednostek ochrony zdrowia

Jednostki ochrony zdrowia z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały sprzęt informatyczny niezbędny do funkcjonowania wdrażanych e-usług oraz systemu i sprzęt medyczny. W ramach projektu zbudowano, rozbudowano i zmodernizowano również w podmiotach leczniczych lokalne sieci informatyczne (LAN) oraz WIFI.

Integracja systemów informatycznych jednostek ochrony zdrowia z regionalnym repozytorium danych medycznych

System pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych medycznych opisowych tj. skierowania, recepty, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kary zleceń lekarskich oraz danych medycznych obrazowych DICOM tj. obrazy RTG, USG, TK, CT, CAT scan, RM, MRI, medycyna nuklearna.

E-usługi

W ramach projektu uruchomiono dla pacjentów i personelu medycznego e-usługi dostępne również w aplikacjach na systemy mobilne, m.in. e-Rejestracja, dane ratunkowe, repozytorium danych obrazowych, e-Dzienniczek pacjenta, Portal pacjenta i personelu, Multidyscyplinarne e-Konsylium lekarskie.

alt

Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM)

Powstał jeden, sprawnie działający, przyjazny dla użytkowników i łatwy w rozbudowie regionalny system informacyjny, którego kluczowym elementem jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, która zapewnia dostęp pacjentów do ich danych medycznych za pomocą konta użytkownika. Lekarzom daje możliwość tworzenia, udostępniania i wymiany dokumentów medycznych w postaci elektronicznej.